Памет

Паметта е способността на мозъка да приема, обработва (разбира) и съхранява определено количество информация, която да може да възпроизведе и използва в бъдещ момент.

Първоначално паметта е обект на изследване в психологията, но физиологичните особености на нейните функции са предмет на неврологията.

Памет: 1.Характеристика на процеса – паметта, това е запазване и актуализация на собствения опит на индивида (запазване на познавателните резултати на човека). Паметта пази образите и мислите натрупани за предметите, а заедно с това и емоционалните резултати –онези преживявания, които човек е реализирал. Запазването им има роля в регулирането на човека.

В паметта се казват резултатите от волевите усилия при решаване на определени задачи, силата на тези усилия и тяхната продължителност. Това е и причината човек да може да прави прогнози.

Паметта е хранилище на универсалния човешки опит. Тя има за задача да го пази непроменен доколкото е възможно и освен това да пази не само жизнения, но и наследствения опит. Без актуализирането на този опит индивидът е обречен на смърт след раждането си.

Паметта е актът на съхраняване на онова, което е било придобито за по-късна употреба. С други думи, това е задържането на информацията отвъд настоящия момент. Терминът памет се отнася и до психичната система за съхранение, която позволява подобно задържане, независимо дали става дума за няколко момента или за много години.

Разбира се, резултатът от ученето и паметта е някакво наблюдаемо поведение на човека – да речем бързото откриване на велосипеда или колата, след като излезете от занятия, или даването на интелигентен съвет на приятелка как да подобри паметта си.

Представете си, че след седмица ще държите изпит върху съдържанието на тази статия. Оценката ви на изпита ще е мярка за степента на овладяване на материала или на това, колко сте “научили”. Оценката обаче отразява ученето ви само частично, защото зависи от резултата от три отчетливи процеса. Първо, новата информация наистина трябва да е научена или придобита, но (2) след това трябва да бъде съхранена до изпита и накрая (3) информацията трябва да бъде извлечена от паметта, за да отговорите на изпитните въпроси. И трите процеса са необходими за доброто представяне на изпита и всеки от тях може да ви създава трудности. Например възможно е да учите повърхностно и всъщност да не съхранявате информацията. Може да забравите информацията преди изпита. Или/ и това е кошмарът на всички учещи се – може наистина да знаете информацията, но да сте неспособни да я извлечете, преди да предадете теста си на преподавателя.