ЦЕНТЪР ПО НЕВРОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ

Център по невротерапия и биофийдбек

Революционен метод за наблюдаване и контролиране на работата на мозъка в реално време

Диагностика с електроенцефалограф

Диагностиката на мозъчната активност се извършва с електроенцефалограф с 19 канала и суха безжична шапка. ЕЕГ-фийдбек диагностиката е изследване проследяващо мозъчната активност с цел установяване аномалии на нервната система. Могат да се установят неврологични, психични и психологични проблеми – сън, концентрация, памет, емоции, учение, поведение, депресии, стрес, тревожност, епилепсия и др.

ЕЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК

Неврофийдбек терапията се извършва с електроенцефалограф(ЕЕГ) с 19 канала и суха безжична шапка. Приеманият от ЕЕГ сигнал, чрез електродите върху скалпа на човек се дигитализира с хардуер, подлага се в реално време на спектрален анализ (qEEG)и се визуализира на екрана на терапевта. На човека се показват някои от параметрите на qЕЕG във вид на мултимедийна игра, като той има за задача волево да промени тези параметри в желана посока с цел по-ефективен режим на работа на мозъка, наблюдавайки монитора без интерфейс. Използва се за профилактика, лечение и личностно развитие, чрез постигне на съзнателен контрол върху някои иначе автономни соматични функции.

ЕЕГ-Биофийдбек

ЕЕГ-Биофийдбек е метод за следене и съзнателен контрол в реално време на някои физиологични показатели като дишане, пулс, кръвно налягане, вариабилна честота, кожно съпротивлвние и др. пресъздадени чрез мултимедия, като се следи за определен диапазон от стойности(норми) на биоелектричната активност на мозъка(мозъчни вълни). Човекът сам променя модела на работа на мозъка си, следейки мултимедията на екрана пред себе си, следвайки инструкциите на водещия тренинга.

What is audio-visual stimulation?

Audio – visual entrainment (AVE) of brain waves is scientifically tested method for smooth and safe promotion of deep relaxation or alertness of the attention with therapeutic or training purposes. To achieve this state AVE uses neuro-regulating electronic systems that produce soft light pulses through glasses with embedded LEDs and rhythmic tones in headphones.

Treatment

Методите Неврофийдбек, Биофийдбек и Аудио-Визуална стимулация успешно се прилагат като основно лечение или съпътстваща терапия при:
Painless Non-toxic Completely safe Reliable Effective method for treatment

Migraine Stress and Tension Post-stroke disorders Epilepsy Depression Sleep problems Anxiety disorders - fears and paranoia ADD / ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) Bruxism Dyslexia Dysarthria Dysgraphia Stammer Hyperhidrosis Post-traumatic stress disorder Chronic fatigue syndrome Postoperative recovery and muscle tone Chronic pain Phantom limb pain Fibromyalgia Scoliosis Multiple sclerosis Nocturnal enuresis Psychoimmunologic disorder Hypertensive disease Raynaud's disease (cold limbs) Bronchial asthma Ulcer Irritable Bowel Syndrome Rheumatoid arthritis Premenstrual syndrome, menopause Erectile Dysfunction (Impotence) Diabetes Type I and II Thyrotoxicosis Alcoholism Smoking Preparing pregnant women for childbirth Postpartum depression Dementia Aggression Tics Brain injuries Tumors Anorexia and Bulimia Schizophrenia Parkinson's disease Autism Asperger's Syndrome Psychiatric disorders Motor disorders Neurological diseases Degenerative diseases

 • Successful

  Percentage for anxiety disorders treatment

 • Successful

  Percentage for depression treatment

 • Successful

  Percentage for addictions treatment

 • Successful

  Percentage for stress and tension treatment

За Центъра по Невротерапия и психологично здраве

Uploaded image

докт. Нели Паева

Специалист в следните направления: EEГ-Невротерапия и диагностика, Биофийдбек терапия, ЕЕГ-LORETA, qEEG, Аудио-Визуална стимулация, Кранио-електростимулация, Транскраниална-електро стимулация, Психологично консултиране и др.
Uploaded image

Таня Вълкарова

Специалист в следните направления: Биофийдбек терапия, Аудио-визуална стимулация, Кранио-електростимулация, Транскраниална-електростимулация, ЕЕГ-Невротерапия.
Uploaded image

ДЕСИ АУГСТЕН

Логопедия
Uploaded image

Росица Русева

Специалист в следните направления: Психология и биофийдбек терапия

Feedback

Articles

Your message