Невромаркетинг

Какво е невромаркетинг

Невромаркетингът е модерният начин, които маркетолозите използват, за да изследват мозъчната активност и да разберат по-добре потребителското поведение, влечения и предпочитания.

Невромаркетингът може не само да отчете моментната промяна в потребителската нагласа, но също и да прогнозира бъдещото представяне на продуктите по-прецизно от традиционните маркетингови похвати като анкетите и фокус групите. В Европа, САЩ, Канада, Русия това е предпочитания метод за прогнозиране на продажбите и се използва активно от големите компании.

Методът дава 100% точни резултати и ориентира производителите или доставчиците на услуги дали техният продукт ще бъде харесван и успешно продаван. Чрез този метод компаниите спестяват много пари от разходи по традиционните методи за маркетингови проучвания. 

Невромаркетинговите изследвания с извършват с многоканален електроенцефалограф( ЕЕГ). Изследването се прави с цел проследяване реакцията на мозъка към различни продукти и услуги.

Обикновенно това се прави с фокус групи, но минусът там е, че се изисква изследване на голяма група от хора, тъй като хората често дават лъжлива информация съзнателно или несъзнателно и това „изкривява“ резултатите.

При невромаркетингът няма отклонения, защото се проследяват реакциите на различните мозъчни дялове и полета на Бродман, чрез различен вид стимулация, за да се установи дали изследвания харесва продукта или услугата.