Невропсихологична оценка

За невропсихологична оценка на дете или възрастен се използват различни методи  и апаратури, напълно безопасни и безболезнени.

При липса на диагноза могат да бъдат използвани методи за диагностика с психологични методики , като тук специалистът ще прецени, коя методика е най-подходяща в конкретния случай или набор от няколко методики. При положителни резултати  по първоначалното изследване се прави по задълбочена диагностика и с електроенцефалограф.

Електроенцефалографът дава подробна информация за мозъчните структури и полета по Бродман след подробния анализ с LORETA ( образна диагностика на база записаната мозъчна активност от електроенцефалографа).  Тази диагностика дава точни насоки за терапия спрямо дефицитите на изследвания. При терапията се използва апаратура, не се използват медикаменти.

Признаци, по които можете да разпознаете рисковете в детското развитие:

 • Тромавост и непохватност( често пада, блъска се в предмети, удря се);
 • Често отказва да свърши дадена задача (мързеливост);
 • Липса на реч и комуникация след 3г. възраст;
 • Липса на игри „наужким“ или самостоятелни игри без присъствието на възрастен;
 • Прекалена срамежливост ( избягва контакт с непознати и връстници);Асоциално или неприемливо поведение (трудно осъществява контакт с другите);
 • Трудно задържа вниманието си върху дадена задача;

Защо е важна навременната диагностика  на детското развитие?

 • Идентифицира децата, които се нуждаят от подкрепа или допълнителни изследвания като Електроенцефалография;
 • Дава информация за развитието на детето в различните области на развитие – когнитивно, езиково, физическо, социално -емоционално и др.;
 • Дава точна и ясна насока за работа със съответните/ изоставащите мозъчни центрове;
 • Дава възможност за ранна корекция на центровете в мозъка и по-бързото им връщане към норма;

Признаци, по които можете да разпознаете рисковете при възрастни:

 • Мързеливост;
 • Липса на внимание и концентрация;
 • Влошена памет;
 • Неуспешност в личен или служебен план;
 • Полагане на повече усилия при изпълнение на различни задачи;
 • Липса на гъвкавост и адаптивност;
 • Не умение да се води добра комуникация;
 • Неуспешни партньорски връзки;
 • Преживяване на травмиращи събития в живота;
 • Липса на цел в живота; Живот ден за ден;
 • и др.

Защо е важна навременната диагностика при възрастните?

 • За да се подобри качеството на живота в личен или професионален аспект;
 • За да се предотврати отключването на заболяване;
 • За да се подобри здравословното състояние;

АКО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, ЧЕ НЕЩАТА В ЖИВОТА ВИ НЕ СЕ СЛУЧВАТ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН 0889 77 99 90

Продължителността на диагностиката е от 1 до 4 часа и се определя от това, дали се изследва възрастен или дете и дължината на теста, които трябва да се проведе. В някои от случаите диагностиката се провежда в две посещения. Точното време ще ви бъде съобщено, когато запазвате час за диагностика и ще бъде съобразен с тежестта на вашия случай.

Ако паралелно е направена и диагностика на мозъчната активност ще получите резултатите от двете изследвания заедно на посочен от Вас имейл, след разчитане на резултатите на място в центъра.

Времето за обработване на резултатите е от 1 до 5 дни. Ако искате да получите резултатите същия ден е необходимо да го заявите при запазване на часа за диагностика.

При получаване на резултатите е необходимо да предвидите между 1 час. На това второ посещение в центъра ще получите следното:

 • подробно ще ви бъдат обяснени резултатите от изследването;
 • ако е необходимо ще бъдете изпратени за допълнителни изследвания към други специалисти;
 • ако е необходимо ще ви бъде препоръчано да се направи ЕЕГ, ако не сте направили паралелно с тестуването;
 • ако е необходимо ще ви бъде назначена терапия;
 • ще ви бъдат определени апаратурата/те, които ще се използват при терапията(след направено ЕЕГ);
 • ще бъде определен ориентировъчен брой терапии(Имайте предвид, че всеки мозък е различен. Някои мозъци са по-малко пластични от други и тогава може да се наложи да се увеличи броят на терапиите в последствие. Поради тази причина няма как да се каже с точност броя на терапиите);
 • ще ви бъдат назначени терапевти;
 • ще бъде съставен график за посещенията ви в центъра по възможно най-удобния и за двете страни начин;
 • ще бъдете инструктирани за правилата, които трябва да спазвате;
 • това посещение е безплатно;

Невропсихологичната оценката може да се използва, за да послужи пред:

 • поставяне на окончателна диагноза от психиатър;
 • клиничен психолог;
 • училищните власти и детски градини;
 • съдебните власти;
 • ТЕЛК;
 • Други специалисти полагащи грижа за детето;
 • И други;

Изготвянето на невропсихологична оценка е 120 лева.

ЗАПИШЕТЕ ЧАС НА ТЕЛЕФОН 0889 77 99 90