SMART терапия у дома

Честотно-резонансна терапия у дома с апарата SMART

ЗА КОГО Е ПРЕДАЗНАЧЕНА?

За деца и възрастни без ограничение във възрастта. Терапията е напълно безопасна и засилва естествените сили на организма да се самолекува. 

Да не се прилага при:  наличие на кардиостимулатор, трансплантирани органи (състояние след трансплантация).
ВАРИАНТИ ЗА ТЕРАПИЯ И ВИДОВЕ АПАРАТУРА

Има три вида апарата за терапия :

  • апаратура за терапия на системите в организма- използва се единствено в центъра от терапевти;
  • апаратура за терапия по симптоматика и диагноза-използва се единствено в центъра от терапевти;
  • апаратура СМАРТ за домашна употребе- всеки може да я използва след консултация с терапевт и създаден от него комплекс за терапия; 

 КАКВО Е ЧЕСТОТНО-РЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

В практиката все повече се налагат алтернативните методи за разрешаване на здравословни проблеми, базирани на честотно-резонансното излъчване. Изследванията на квантовата физика доказаха, че  всеки  орган  и  система в човешкото тяло има характерни честотни колебания, т. е. човекът е също и физично проявление, а не  е свързан само с химични и биохимични процеси.

Методът на честотно-резонансната терапия предлага ефективно  безлекарствено  елиминиране на различни болестни и паразитни процеси. Важна особеност при нея е, че тя не може да се предозира и  е напълно синхронна с процесите в човешкия организъм.

Още от древността са известни енергийните меридиани в  тялото на човека, които са в основата на Класическата традиционна китайска медицина. Честотно-резонансната терапия използва освен най-съвременните изследвания и тези древни медицински познания. Зараждането на тази съвременна и  безвредна за човешкия организъм терапия може да се търси още в първите успешни опити на д-р Р. Райф да излекува заболяване от рак в третия стадий, чрез честотно въздействие (още в 30-те години на миналия век). По-късно измерването на би- опотенциала  и на съпротивлението на тъканите в човешкия организъм е продължено от редица учени и лекари, сред които са Р. Фол, Ф. Морел, Шимел, Х. Кларк и др.

Важно е да се знае, че честотно- резонансното въздействие е абсолютно безопасно за човека, тъй като силата на излъчване от апарата е много малка (биопотенциалите имат съвсем незначително напрежение по сила те са същите както, ако говорим по микрофон или сме със слушалки на телефона си). Характеристиките на  излъчването  в процеса на терапия не влияят неблагоприятно върху тъканите и органите на човешкото тяло.

Ефективността на честотно-резонансната терапия е много висока. На лечение чрез честотно-резонансните апарати се поддават дори такива заболявания, които много трудно се лекуват с класическите методи или въобще не се лекуват. Честотно-резонансната терапия е показала много впечатляващи резултати при лечението и на редица хронични заболявания. Проблемът със здравето на човека е в това, че той обикновено се обръща към лекаря във фазата на обостряне на заболяването. В клиниката премахват острите симптоми, но причинителите на заболяването остават.

Забележителни резултати при лечение чрез честотно-резонансната терапия са получили много хора, които не са имали видим ефект от традиционното лечение. За такива хора тази терапия се превръща в  истинско спасение –  в противовес на болшинството от алопатичните лекарства, които представляват сложни химични съединения. Те могат да предизвикат тежки алергии, отравяния, нарушаване функциите на бъбреците, черния дроб и на други органи, показват и множество неблагоприятни странични ефекти.

С право можем да кажем, че методът Честотно-резонансна терапия открива възможността за ефективно  въздействие  върху   натоварванията от различен произход, като паразитно присъствие, геопатогенни зони, електромагнитно или радиационно натоварване, лъче- и химио-натоварвания и т. н. Ако за обичайните заболявания медицината все пак може да препоръча и да приложи определено лечение, то при паразитно присъствие в организма  независимо дали това са вируси, бактерии, гъбички, хелмин- ти и др., това много рядко е въз- можно и то с твърде ниска степен на ефективност.

Терапевтично въздействие чрез честотно-резонансните  методи, на практика може да се осъществява върху всеки орган и система  в човешкия организъм. Прилагането на честотно-резонансната терапия може да се извършва при лечение  на  всякакво  състояние,  в което съществена роля играят електромагнитните колебания. Това е много широка сфера на приложение, тъй като все още не  е известна нито една област от медицината, в която да не играят роля собствените честотни колебания на пациента. Затова  може да се каже, че за прилагането на този метод не съществуват ограничения и противопоказания.

Да се отстрани многобройното паразитно присъствие чрез традиционните методи на въздействие е просто невъзможно.

Тези организми хилядолетия са се приспособявали, за да останат незабелязани, докато живеят в нашите тела. Официалната статистика по- казва, че 90 – 97% от хората на Земята са имали досег с паразитите. Постоянни носители на паразити са до 75 – 80% от хората, но често те дори с години не подозират това.

Показанията за назначаване на честотно-резонансната   терапия са много обширни – от хронични кожни проблеми, обриви и акне, брадавици, опадане на косата, ендокринни и хормонални разстройства, мигрени, остеопороза, артрит, до психосоматични проблеми, преумора и много други.

Изследвано е, че тази терапия може ефективно да повлияе върху хронични дегенеративни заболявания, като: ревматизъм, отслабване на имунната система, алергии, болкови усещания от всякакъв вид, невралгични или ревматични болки, лошо зарастващи рани, след оперативни лечения, астма, бронхит, гастрит, дуоденит, язва и т. н.

Винаги е възможно, дори при най-тежки заболявания, вкл. застрашаващите живота, след  като  се елиминират патогенните колебания, състоянието  на  пациента да се подобри. И след като това се постигне, на фона на подобреното състояние могат да се проведат необходимите резонансни терапии. Пример за това е, моментът, в който се налага да бъде извършена операция ако преди нея се направи подходяща честотно-резонансната терапия, рискът от негативни последствия е значително по-малък.

Апаратите за честотно-резонансната терапия използвани в центъра са с доказани възможности като съвременна медицинска технология. Когато има нарушения в постъпващите електрични сигнали, електроните на атомите, образуващи молекулярните решетки на различните тъкани, загубват своето магнитно поле. Така започва развитието на хроничните заболявания. Терапията позволява да се възстанови променения спин на електроните и да се възвърнат изначалните собствени магнитни свойства на атомите, молекулите и на клетките. По този начин се създават условия да се възстанови структурата на молекулната решетка и да започне процес на регенериране на тъканите в човешкия организъм.  Тъй като различните тъкани притежават различни магнитни и електромагнитни свойства, при терапията протича укрепване на молекулните връзки в еднородните тъкани, а различните по състав тъкани се разделят. Правилната работа на имунната система в нашия  организъм зависи от състоянието на органите, тъканите, клетките и молекулите. Именно затова физичните свойства на молекулите, от които са изградени тъканите на органите, ще определят впоследствие качеството на всички биохимични процеси, необходими за нашия организъм. В честотно-резонансната терапия обект  на въздействие са не клетките и органите, а атомите и техните съставни части.