Психолог

1. Психологични консултации при възрастни:

Тревожност

Депресия и безпокойство
Паник атаки
Натрапчиви мисли
Фобии

Страхова невроза
Кризисни ситуации – загуба на близък, Раздяла/Развод, установяване на заболяване
Справяне със стреса

Житейски преходи
Проблеми, свързани с взаимоотношенията

Промени в настроенията
Ниска самооценка и самочувствие
Проблеми на работното място

Психосоматични оплаквания –главоболие,  псориазис, бруксизъм, алергии, хронични болки,сърцебиене , задушаване и др.
Сексуални дисфункции
Психически тормоз
Планиране на бъдещето, поставяне на цели и тяхното изпълнение
Личностно развитие -памет, концентрация, бързина, обработване на информация и др.

2. Психологични консултации при деца:

Хиперактивност

Страхове

Агресия

Кризисни ситуации в семейството – развод, загуба и др.

Нощно напикаване

Проблемно поведение

Трудности при възпитанието на детето

Липса на интереси и несамостоятелност

Ниско самочувствие, Стеснителност, неувереност

Проблеми в общуването с другите деца, ревност към братя и сестри

Нарушения в храненето и съня, алергии, задушаване, главоболие и др.

Проблеми в адаптацията към детската градина и училище

3. Специалисти в центъра

Разполагаме с детско-юношески психолози, психолози за възрастни, педагози, специален педагог, специалисти за работа с деца със СОП и семейства в риск.

4. Цена на психологична консултация

1 психологична консултация е 60 лв. При закупуване на пакет от 10 или 20 консултации получавате отстъпка от цената.

Консултациите могат да се провеждат онлайн или на място в центъра по преценка на психолога.

Консултациите могат да бъдат комбинирани с друг вид терапии в центъра за по-добри резултати!