В депресия ли съм?

„Понякога е достатъчно да се зададат само два въпроса, за да стане ясно дали човекът е в депресия“- твърдят американски психолози, разтърсили професионалната гилдия през 1996г. със своята статия „Два въпроса стигат“. Прочетете въпросите и поставете отметки.

Тест – Индикации за тревожност

Прочетете внимателно и идентифицирайте симптома(мите), които сте чувствали по време на последния месец. Отбележете отговора, който съответства на честотата, с която възприемате този симптом.

Феноменален тест на Зигмунд Фройд

Този тест е напълно безплатен! Напишете това, което чувствате, първото, което ви идва наум. Не се притеснявайте, ако на различни въпроси давате един и същи отговор. Не четете предварително всички въпроси наведнъж. Отговаряйте им последователно – иначе няма да ви е интересно. А и така отговорите ще бъдат по-точни и близки до истината.

Тест – Състояние на настроението

Прочетете внимателно и идентифицирайте симптома(мите), които сте чувствали по време на последния месец. Отбележете отговора, който съответства на честотата, с която възприемате този симптом.