IQ оценка

Скала за интелигентност при деца от 6,0 до 16,11 години

Инструментът се прилага както за идентифицирането на таланти, така и в диференциалната диагностика на почти всяко психологично разстройство в детска възраст.

Скалата е клиничен инструмент, предназначен за оценка на когнитивните  способности. Измерват се флуидната интелигентност, работната памет и скоростта на обработка на информацията. Това е най-широко използвания инструмент за измерване  на интелигентността в света, признат и от българското министерство на образованието и науката и здравеопазването.

IQ оценката може да се използва, за да послужи пред:

  • поставяне на окончателна диагноза от психиатър;
  • клиничен психолог;
  • училищните власти и детски градини;
  • съдебните власти;
  • ТЕЛК;
  • Други специалисти полагащи грижа за детето;
  • И други;

От диагностиките с психологични тестове, IQ оценката е най-труден за провеждане и може да продължи до 4 часа. Също така може да се наложи диагностиката да се проведе в две посещения, като това не се отразява на цената й.