Групи за деца

ГРУПА ЗА СОЦИАЛНО И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ДЕЦА

Обучението се провежда целогодишно като стартира  1-ви октомври и приключва на 30-ти юли.

Август и септември се сформират летни групи.

Срещите се провеждат по едно и също време два пъти в седмицата с продължителност 60 минути. Децата са разпределени в групи според възрастта:

а) Малечко от 6-9 годишни;

б) Палечко – 10-14 годишни;

в) Тийнейджъри – 15 до 18 годишни;

г) Аутистичен спектър – високо функциониращи;

Цена на посещение-40 лв. Месечна карта – 30 лева на посещение. Второ дете от семейството ползва 50 % отстъпка.

Фокусът на обучението е да помогне на децата да се социализират и да развият социални умения и капацитет за справяне със собствени и чужди емоции.

 Изследвали сме мозъчната дейност на хиляди деца от различни възрастови групи. Установили сме, че е масов проблем това, че днешните деца трудно се социализират, трудно комуникатират, често се затварят в себе си, не умеят да създават или поддържат приятелства, предпочитат социалните мрежи, не се чувстват добре навън, нямат нужда да излезнат да играят навън, самодостатъчни са си. Също така, не умеят да се справят с емоциите си, не разбират емоциите на другите, не разбират родителите си (и обратното) и някои от тях търсят “ щастие и разбиране“ извън дома, предоверявйки се на „приятели“, които ги повеждат по лош път.
Подрастването е и без това труден и сложен процес, но когато се намеси и модерния свят, в който живеем, предизвикателството пред децата и родителите се превръща в истинско влакче на ужасите.
 
 Как груповата терапия помага и за какво се работи? 
1. Групата помага в прехода към зрялост, като представлява група за социално-емоционална подкрепа;
2.  Социалната група представя стандарти, които децата/младежите да могат да използват, за да преценяват собственото си поведение и преживявания;
3. Тя представя възможности за развитие на междуличностовите взаимоотношения и развиване на социални умения;
4. Тя осигурява контекст, в който децата/младежите могат да разбират своите чувства за собствена идентичност; 
  • създаване на приятелства;
  • Изграждане и поддържане на социални връзки;
  • Комуникация по првилния начин с върстници и възрастни;
  • Решаване на конфликти;
  • Общуване;
  • Негативни емоции;
  • Страхове;
  • Неувереност и липса на самочувствие;
  • Регулиране на стрес и напрежение;