Диагностики

EOS RP 2021 04 19 5824 – Копие EOS RP 2021 04 19 5830 EOS RP 2021 04 19 5877

 

 

Галерия:. 1 Изследване с много канален електроенцефалограф- QEEG LORETA. Моля натиснете play в средата на снимката.

Центърът предлага 4 вида диагностики:

 1. QEEG LORETA 21 канала електроенцефалограф – 250 лева;
 2. 2 канала електроенцефалограф- 100 лева;
 3. Честотно резонансна диагностика- 250 лева;
 4. Психологична оценка- 50 лева;

При направена пълна диагностика на цяло тяло ( включва QEEG LORETA  и честотен резонанс), ползвате 10 % отстъпка от цената.

При пълна диагностика за деца ползвате 10 % отстъпка от цената и безплатна психологична оценка( по преценка на центъра).

 1. Запис на мозъчната активност с електроенцефалограф(ЕЕГ) с QEEG и LORETA – задълбочено изследване;

Това е най-задълбоченото изследване, което може да се направи с електроенцефалограф в света;

Продължителността на диагностиката е около 60 минути.При деца с увреждания в възможно да отнеме повече време(зависи от съдействието на детето). При запазване на час за диагностика ще бъдете разпитани подробно и ще ви бъдат дадени точни и ясни напътствия за целия процес.

Резултатите от диагностиката  QEEG LORETA получавате на хартиен носител. Има възможност да ви бъдат записани на флаш памет( трябва да носите) само анализа на резултатите. Конвенционалното ЕЕГ може да получите само на хартиен носител.

Времето за обработване на резултатите е от 1 до 5 дни. Ако пътувате от друг град и искате да получите резултатите същият ден, трябва да заявите това, когато записвате час за диагностика. В този случай ще получите резултатите след няколко часа.Това не оскъпява услугата, но трябва да бъде задъжително планирано предварително.

За разчитането на резултатите е необходимо да предвидите между 1 -1,5 часа. На това второ посещение в центъра ще получите следното:

 • подробно ще ви бъдат обяснени резултатите от изследването;
 • ако е необходимо ще бъдете изпратени за допълнителни изследвания към други специалисти;
 • ако е необходимо ще ви бъде назначена терапия;
 • ще ви бъдат определени апаратурата/те, които ще се използват при терапията;
 • ще бъде определен ориентировъчен брой терапии(Имайте предвид, че всеки мозък е различен. Някои мозъци са по-малко пластични от други и тогава може да се наложи да се увеличи броят на терапиите в последствие. Поради тази причина няма как да се каже с точност броя на терапиите);
 • ще ви бъдат назначени терапевти;
 • ще бъде съставен график за посещенията ви в центъра по възможно най-удобния и за двете страни начин;
 • ще бъдете инструктирани за правилата, които трябва да спазвате;
 • ВТОРОТО ПОСЕЩЕНИЕ Е БЕЗПЛАТНО;

QEEG -LORETA резултатите могат да послужат като допълнителна информация пред:

 • психиатър за поставяне на диагноза;
 • клиничен психолог;
 • училищните власти и детски градини;
 • съдебните власти;
 • ТЕЛК;
 • Фондации и програми за подпомагане на деца с изоставане в развитието;
 • Други специалисти полагащи грижа за детето;
 • И други;

Получете повече информация какво представлява невротерапията тук.

2.  ОЦЕНКА ОТ ПСИХОЛОГ

За оценката може да е необходимо да бъдат проведени специализирани тестове.

Продължителността на диагностиката е от 1 до 4 часа и се определя от това, дали се изследва възрастен или дете и дължината на теста, които трябва да се проведе. В някои от случаите диагностиката се провежда в две посещения. Точното време ще ви бъде съобщено, когато запазвате час за диагностика и ще бъде съобразен с тежестта на вашия случай.

Резултатите се получават на място в центъра на хартиен носител. Ако паралелно е направена и диагностика с ЕЕГ ще получите резултатите от двете изследвания заедно.

Времето за обработване на резултатите е от 1 до 5 дни.

При получаване на резултатите е необходимо да предвидите между 1 -1,5 часа. На това второ посещение в центъра ще получите следното:

 • подробно ще ви бъдат обяснени резултатите от изследването;
 • ако е необходимо ще бъдете изпратени за допълнителни изследвания към други специалисти;
 • ако е необходимо ще ви бъде препоръчано да се направи ЕЕГ, ако не сте направили паралелно с тестуването;
 • ако е необходимо ще ви бъде назначена терапия;
 • ще ви бъдат определени апаратурата/те, които ще се използват при терапията(след направено ЕЕГ);
 • ще бъде определен ориентировъчен брой терапии(Имайте предвид, че всеки мозък е различен. Някои мозъци са по-малко пластични от други и тогава може да се наложи да се увеличи броят на терапиите в последствие. Поради тази причина няма как да се каже с точност броя на терапиите);
 • ще ви бъдат назначени терапевти;
 • ще бъде съставен график за посещенията ви в центъра по възможно най-удобния и за двете страни начин;
 • ще бъдете инструктирани за правилата, които трябва да спазвате;
 • това посещение е безплатно;

Психологичната оценката може да се използва, за да послужи пред:

 • поставяне на окончателна диагноза от психиатър;
 • клиничен психолог;
 • училищните власти и детски градини;
 • съдебните власти;
 • ТЕЛК;
 • Други специалисти полагащи грижа за детето;
 • И други;

3. Честотно-резонансна диагностика – Получете повече информация тук.

Центърът не работи със здравна каса!