Аудио-визуално увличане

 

  • Аудио-визуална стимулация (АВС)

Аудио-визуалната стимулация е електронна система за естествена светлинно-звукова стимулация, невромодулация и тренировка на мозъчната електрическа активност, посредством възбуждане на кортикалната дейност. При използване на светлинни и звукови пулсации с определени честоти и форми на вълните, отговорът на мозъка на стимулирането започва да отразява/резонира с честота, идентична на тази на аудио-визуалната стимулация. По този начин мозъкът може да бъде нежно и безопасно „убеден“ да забави или ускори честотата на преобладаващите в него мозъчни вълни в синхрон с честотата на стимулацията. Промяната на честотата на преобладаващите мозъчни вълни води до съответни промени в състоянието на съзнанието. Този вид стимулация, упражнява мозъка и му  предоставя възможност да създаде по-нормален и ефективен „набор“ на неврони дейности, които насърчават или подобряват поведението и функциите.