Хипнозата – измислици и факти

Измислица

1. Релаксацията е необходимо условие за постигането на хипноза.

2. По време на хипноза хората не осъзнават къде се намират.

3. Хората не си спомнят какво се е случило, докато са били хипнотизирани.

4. За хипнозата е необходимо махало, за постигане на хипнотично състояние.

5. Хората, които реагират на множество хипнотични внушения, са лековерни.

6. Хипнозата може да накара хората да извършат неморални действия, против волята им.

7. Хората не могат да лъжат под хипноза.

8. Хората могат да останат завинаги в състояние на хипноза.

Факт

1. Хората могат да бъдат хипнотизирани, докато правят усилени физически упражнения.

2. Под хипноза хората осъзнават къде се намират и могат да си спомнят с подробности разговори, които са чули, докато са били под хипноза.

3. Не си спомнят, само ако очакват да не си спомнят.

4. Съвременните хипнотизатори не използват махало.

5. Хората, които реагират на множество хипнотични действия, не са по-лековерни от тези, които реагират на малко внушения.

6. Не съществуват никакви доказателства за това.

7. Изследванията показват, че много хора могат да лъжат, докато са под хипноза.

8. Хората могат да излязат от състояние на хипноза дори ако хипнотизаторът си отиде.