Образователно ориентиране на ученици от 5- 7клас

Система за образователно и кариерно ориентиране на ученици от 5 до 7 клас

Изготвяне на подробен профил на ученика, на база на специализиран тест, които ще покаже не само професионалните му интереси, но и какво е важно за него, какво го мотивира, кои са силните и слабите му страни – цялата информация, която е необходима за един успешен образователен и кариерен избор.

С настъпването на матурите след 5 и 7 клас, родителите изживяват дори по-голям стрес от децата си, стремейки се да изберат най-доброто за тях. Въпросите, които си задават са много. Кое е правилното училище за тяхното дете? Кои специалности да избере? Накъде да го насочат, че детето им да има възможност да покаже пълният си потенциал и да бъде щастливо, а след години да бъде подготвено по специалност, която ще му осигури много добър стандарт на живот.

Това са основните въпроси, които измъчват родителите. Можете много лесно да получите отговорите на въпросите си като бъде направен анализ за профила на детето Ви.

Анализът е подходящ в следните случаи:

  • амбициозни родители
  • родители, които смятат, че тяхното дете може повече, но не показва достатъчно;
  • родители, които искат да направят най-добрият избор за детето си;
  • За надарени деца;
  • За родители и деца, които не могат да изберат специалност или училище;
  • За тези, които се притесняват да не сбъркат с избора си;
  • За тези деца, които не знаят кои са силните им страни;
  • За тези, които са объркани от многото възможности пред тях;
  • За всеки, които иска да провери дали е избрал вярната посока на развитие;
  • И други;

 След направения анализ ще получите доклад с графики и анализ на резултатите относно:

ИНТЕРЕСИ

ЦЕННОСТИ

ПРЕСТИЖНОСТ

МОТИВАЦИЯ, УЧЕНЕ

СИЛНИ СТРАНИ

ПЛАНОВЕ и др.

Пълен доклад, които ще ви помогне да направите своя избор, без да се тревожите, че можете да допуснете грешка.

 Всеки родител иска най-доброто за детето си, това е възможно с анализиране на профила на детето ви, което ще помогне, вие и детето ви да направите най-успешния за него образователен и по-късно кариерен избор.

Всичко е във вашите ръце!

Анализите се извършват от психолог и невротерапевт.