ТКЕС

Транскраниална електростимулация (ТКЕС)

Апаратурата се използва единствено в клинични условия под наблюдението на терапевти.

Необходимо е първо да се направи диагностика на мозъка и след това ако е необходимо може да бъде приложена този вид терапия. 

През определен период от време е необходимо да се правят контролни диагностики за проследяване на напредъка и промяна на терапията според нуждите на мозъка.

Транскраниалната електростимулация на мозъка е неинвазивен метод за възбуждане/успокояване (потискане) на мозъчната активност в конкретни зони от мозъка, намиращи се под електродите за стимулация. Апаратите за транскраниална стимулация се захранват единствено от батерии и подават много слаб безопасен прав ток със сила от 1 до 2 mA. Поради възможността за стимулиране на различни зони от мозъка, промяна и балансиране на тяхната възбудимост, ТКЕС е използва при здрави лица за подобряване на концентрацията, енергичността и умствената работоспособност, така и при пациенти с разнообразни неврологични, психиатрични и ментални симптоми – резистентна към лекарства депресия, хронична болка, възстановяване на двигателните умения и речта след прекаран инсулт,  подобряване на концентрацията на вниманието, настроението и работоспособността при хора в и извън норма и др.