Терапии

За да се пристъпи към терапия е необходимо първо да бъде направена диагностика с 21 канала QЕЕG LORETA (електроенцефалограф) и/или честотно-резонансен апарат.

Назначената терапия е предназначена специално за вашите нужди.

Обикновено основната апаратура, която се използва за терапия е електроенцефалографа, който е със специални модули за невротерапия. Този вид  21 канала QEEG LORETA (електроенцефалограф) в България разполага единствено нашия център. Анализът с LORETA е водещ навигатор в терапията.

Други апаратури, които могат да бъдат използвани при терапията (определят се при диагностиката) са:

  •  Аудио-визуално увличане (АВС),
  •  Транскраниална-електростимулация(ТКЕС),
  •  Кранио-електростимулация(КЕС)
  •  СенсБаланс биофийдбек 
  •  Честотно-резонансна терапия

Терапия при деца:

Не сравнявайте детето си  с другите деца в центъра с подобен проблем, всеки мозък е уникален, затова се правят подробни изследвания преди терапия. Протоколите за терапия са уникални и са предназначени единствено за стимулация на мозъка на вашето дете. Дори апаратурата, която се използва да е еднаква, програмите и протоколите, които се задават в нея са различни. Настройките на апаратурите са направени единствено и само за нуждите на вашето дете. Често се случва,  деца които са дошли с една и съща диагноза да са разпределени на различна апаратура. Това се определя от диагностиката с електроенцефалографа (ЕЕГ). Деца, на които не им е направена диагностика в центъра, не се вземат за терапия. Без да сме видели резултатите от образната диагностика с LORETA и QЕЕГ записите, няма как да се назначи терапия.