„Помощ“ – Стрес

В стресово състояние човек не е способен да дей­ства ефективно.

В продължение на един ден човек минава през множе­ство стресови ситуации. Те варират по силата на въздейст­вието си от съвсем слаби, за които обикновено веднага се забравя, до силни, които за дълго го изваждат от равнове­сие. Естествената реакция на организма срещу стреса е напрягането на едни или други мускулни групи. Напреже­нието дотолкова ни е станало навик, че просто не го забе­лязваме. Например сега, докато четете тези редове, вие напрягате отделни лицеви мускули. Но щом им обърнете внимание, те веднага се отпускат. След няколко минути ще забравите за лицето си и то отново ще застине в маска, отразяваща вашето емоционално състояние.

Според един погрешен стереотип можем да се отървем от стреса чрез релаксация. А всъщност когато се отпуска­те, вие се опитвате да се борите със следствието, без да премахвате причината. Причината за физическото напре­жение е психическото. Състоянието на потиснатост, без­покойство, раздразнение, страх предизвиква спазматично напрягане на мускулите. Разбира се, съзнателното им от­пускане ще даде временен ефект на облекчаване. Но психическото напрежение отново ще върне нещата. За да се премахне психическото напрежение, е необходимо да се научите да контролирате съзнанието.

Във всяка сложна ситуация е достатъчно да си спомни­те за наученото от тренингите Биофийдбек за контрол на съзнанието, за да се справите със ситуацията без да трупате стрес.