СенсБаланс

Апаратурата се използва единствено в клинични условия под наблюдението на терапевти.

Необходимо е първо да се направи диагностика на мозъка и след това ако е необходимо може да бъде приложена този вид терапия. 

През определен период от време е необходимо да се правят контролни диагностики за проследяване на напредъка и промяна на терапията според нуждите на мозъка.

Този вид терапия тренира концентрация на вниманието, зрително-моторна, бимануална и невро-мускулна координация с интерактивни компютърни игри, управлявани от балансиращите движения на трениращия върху балансова плоскост.

Подходяща е  за развиване на равновесието при здрави хора и спортисти или за терапевтична работа с хора със специални потребности, дефицит на внимание, проблеми в сензорната интеграция, вестибуларния апарат, грубата моторика, пространствената ориентация, схемата на тялото, невро-мускулната координация и обучителни трудности и др.