СенсБаланс

Миниборда е система за тренинг на концентрация на вниманието, зрително-моторна, бимануална и невро-мускулна координация с интерактивни компютърни игри, управлявани от балансиращите движения на трениращия върху балансова плоскост.

Mиниборда e подходящ продукт за развиване на равновесието при здрави хора и спортисти или за терапевтична работа с хора със специални потребности, дефицит на внимание, проблеми в сензорната интеграция, вестибуларния апарат, грубата моторика, пространствената ориентация, схемата на тялото, невро-мускулната координация и обучителни трудности и др.