Оценка на детското развитие

За оценка на детското развитие в центъра по невротерапия и психологично здраве се използват различни методи  и апаратури, напълно безопасни и безболезнени.

При деца без поставена диагноза, но със съмнения, че развитието не е в норма, могат да бъдат използвани методи за диагностика с психологични методики , като тук специалистът ще прецени, коя методика е най-подходяща в конкретния случай или набор от няколко методики. При положителни резултати  по първоначалното изследване се прави по задълбочена диагностика и с електроенцефалограф.

Електроенцефалографът дава подробна информация за мозъчните структури и полета по Бродман след подробния анализ с LORETA ( образна диагностика на база записаната мозъчна активност от електроенцефалографа).  Тази диагностика дава точни насоки за терапия спрямо дефицитите на изследвания. При терапията се използва апаратура, не се използват медикаменти.

Обстановката в центъра е изключително благоприятна за децата и те се чувстват спокойни.

Признаци, по които можете да разпознаете рисковете в детското развитие:

  • Тромавост и непохватност( често пада, блъска се в предмети, удря се);
  • Често отказва да свърши дадена задача (мързеливост);
  • Липса на реч и комуникация след 3г. възраст;
  • Липса на игри „наужким“ или самостоятелни игри без присъствието на възрастен;
  • Прекалена срамежливост ( избягва контакт с непознати и връстници);Асоциално или неприемливо поведение (трудно осъществява контакт с другите);
  • Трудно задържа вниманието си върху дадена задача;

Защо е важна навременната диагностика  на детското развитие?

  • Идентифицира децата, които се нуждаят от подкрепа или допълнителни изследвания като Електроенцефалография;
  • Дава информация за развитието на детето в различните области на развитие – когнитивно, езиково, физическо, социално -емоционално и др.;
  • Дава точна и ясна насока за работа със съответните/ изоставащите мозъчни центрове;
  • Дава възможност за ранна корекция на центровете в мозъка и по-бързото им връщане към норма;