Подобряване на успеха в училище

ЕЕГ-Биофийдбек тренингите са чудесен начин за подобряване на успеха в училище или университета.

Как протича тренинга за подобряване на ученето?

Първото нещо, върху което трябва да се поработи е мотивацията. Тя е водещ фактор за постигане на високи резултати при ученето. Мотивацията е тази, която подтиква учащите да търсят, изискват, трансформират и използват знанията си. За целта се използват тренинги за мотивация с ЕЕГ-Биофийдбек.

Следващата стъпка е да се направят тренинги за концентрация и липса на внимание. При децата трябва да се работи с тета вълните, а при възрастните с бета 2 вълните.

Тренингите с ЕЕГ-Биофийдбек са изключително интересни за децата, тъй като през цялото време на тренинга играят на компютърна игра, която управляват само с мозъка си, чрез прикрепени към главата електроди.

Ползи от тренинга за подобряване на  ученето с апаратурата ЕЕГ-Биофийдбек?

Резултатите се виждат много бързо, когато човек има желание да промени модела на работа на мозъка си. В резултат на това човек става по съсредоточен в работата, която върши, с желание за учене и развитие. По-спокойно поведение, без изблици на агресия или превъзбуденост.