НЕВРОТЕРАПИЯ

ТЕРАПИИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА  МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ/НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

За да се пристъпи към терапия е необходимо първоначално да се направи диагностика.

Биофийдбек и Неврофийдбек терапия

Методите позволяват на човек да се научи съзнателно да повлиява своите физиологични процеси (автономни соматични функции) с цел подобряване на своето здраве и постижения.

Неврофийдбек метода използва LORETA, за да се определи кои региони, свързани с определени функции на мозъка като полетата на Бродман се активират по време на различни състояния или психически задачи, което помага да се определи дали мозъкът работи по електрически оптимален начин. Терапията се  концентрира върху активността на мозъка и обучава възрастния/детето да поддържат мозъчната активност в определени граници.

Невротерапията е специализирана QEEG терапия, която използва усъвършенствана компютърна технология за балансиране и оптимизиране на мозъка. Тя помага да се укрепи и преквалифицира мозъка в по-здравословно, по-фокусирано състояние. Използвайки дисплеи на мозъчна активност в реално време, можете да научите как да саморегулирате мозъчната си функция.

Биофийдбек метода измерва активността на мускулите, кожното съпротивление (активността на потните жлези), сърдечна честота (пулс), температура на кожата, кръвно налягане, активност на мозъка, вариабилност на сърдечната честота и др., пресъздадени чрез мултимедия като се следи за определен диапазон от стойности (норми).

Препоръчително е при психологични или психични проблеми, невротерапиите да бъдат съчетани с работа с психолог и психиатър.

Нужният брой и продължителност на терапиите се определят от невротерапевта след анализ на резултатите от диагностиката, тъй като невропластичността на всеки мозък е различна. Периодично се извършват контролни диагностики, за да се следи прогреса на терапията. В някои случаи невротерапията може да бъде съпровождана от стимулация и с други апаратури или работа с други специалисти в центъра или извън него.

Изследванията демонстрират ефективността на Невротерапията за подобряване на много състояния, включително:

  • Психични разстройства (депресия, биполярно разстройство, тревожни разстройства, шизофрения, хранителни разстройства, посттравматично стресово разстройство и др.)
  • Когнитивни нарушения (дефицит на внимание с/без хиперактивност (ADD / ADHD, Дислексия, разстройства от аутистичния спектър, проблеми с паметта, проблеми със съня, главоболия)
  • Нарушения на моториката (есенциален тремор, синдром на неспокойни крака и болест на Паркинсон.)
  • Неврологични проблеми (епилепсия, Алцхаймер, когнитивни нарушения, Хипертония и др.)

Как протича терапията?

Приеманият ЕЕГ сигнал, чрез електродите върху скалпа на човек се дигитализира с хардуер, подлаган в реално време на анализ (qEEГ) и се визуализира на екрана на терапевта. На човека се показват някои от параметрита на qЕЕГ във вид на мултимедийна игра, като той има за задача волево да промени тези параметри в желана посока с цел по-ефективен режим на работа на мозъка. В повечето случаи в началото, хората се затрудняват да асоциират промените в параметъра със субективното си състояние и дори да се справят, не осъзнават как точно са го постигнали. Чрез системни упражнения, следейки мозъчната си активност в реално време човекът бива обучаван да поддържа заложените в протокола параметри в желания диапазон. Изисква се натрупване, за да има дълготрайни ефекти върху мозъчната активност.

Невротерапията стъпва върху три научни факта:

  • ЕЕГ параметрите отразяват мозъчните дисфункции в конкретното нарушение;
  • Човек може съзнателно да променя режима на работа на мозъка си, така че тези промени да са свързани с увеличаването или намаляването на този параметър;
  • Мозъкът може да запаметява новия режим на работа и новият модел се запазва във времето;