Дислексия

Невротерапия и специална обучителна програма при дислекция

Невротерапията стимулира и подобрява работата на мозъчните центрове и създава нови неврални пътища. За още по-добри и по-бързи резултати е добре детето да посещава специален обучителен модул.

Участие в специализиран обучителен модул дава на детето възможност да учи със собствената си скорост, което е от съществено значение, за да постигне своя най-голям индивидуален потенциал. За да бъде прието детето ви в някоя от обучителните модулни програми е необходимо да му бъдат направени пълни изследвания (електроенцефалография, IQ изследване, оценка на детско развитие и оценка за училищна готовност) в центъра по невротерапия, за да се определи неговото ниво на развитие.

Дислексията е специфично нарушение на способността за учене, в резултат на което за някои хора е трудно да се научат да четат и да пишат. Могат да са засегнати уменията за разбиране на прочетеното, уменията за разпознаване на прочетените думи, уменията за четене на глас и изпълнението на задачи, изискващи четене. Често се придружава от затруднения в правописа. Тя се характеризира с когнитивни затруднения в фонологичната обработка, работната памет и скороста на извличане на информация от дългосрочната памет. Често поради усилията, които полагат в процеса на обучение, тези хора са подложени на по-голям стрес, което води до състояние на тревожност.   Често ги определят като мързеливи, глупави, разсеяни. Казват им, че не се стараят достатъчно или че имат поведенчески проблеми. Имат ниско самочувствие и се мислят за глупави. Използват различни тактики, за да прикрият слабостите си.

Симптоми на дислексия в училищна възраст:

– Трудно се съсредоточават, безпроблемно дават правилен устен отговор, но изпитват трудности, когато отговорът трябва да се запише

– Объркват се от букви, числа, думи, трудно научават звуковете и буквите разместват им местата или ги изписват огледално,

– Неправилно назовават думите буква по буква, допускат правописни грешки, пишат бавно и грозно, неправилно държат химикала

– Четат бавно и допускат грешки при четене на глас, без да разбират написаното.

– Оплакват се от световъртеж, главоболие или стомашни болки, докато четат или че буквите или думите сякаш се движат или изглеждат размазани, изглежда, че трудно виждат, но при очен преглед не се откриват зрителни проблеми

– Имат обострен слух или им се причуват неща, лесно се разсейват от звуци и трудно изразяват мислите си, използват накъсани фрази. Не довършват изреченията си, трудно им е  когато са под напрежение.

– Движенията им са тромави и некоординирани, често бъркат ляво и дясно.

– Затрудняват се да кажат колко е часа, не могат да организират времето си. Често закъсняват

– Може да са или душата на компанията, или да са прекалено тихи, или постоянно да създават проблеми

– Податливи са на ушни инфекции, развиват различни алергии.

– Или спят дълбоко, или имат проблеми със съня.

– Напикават се до по-късна от нормалното възраст.

При не взети мерки за лечение или терапии нарушението съпътства човека през целия му живот и се проявява по различни начини в различните възрасти, симптомите се засилват или намаляват в зависимост от заобикалящата среда. При възрастните хора с дислексия са характерни следните прояви:

– Избират работа или позиция, която ще прикрие затрудненията им. Не се възползват от възможности за заемане на по-висока позиция, ако тя включва повече административна работа

– Трудност при планиране на срещи и изпълнение на последователни задачи

– Не обичат да попълват документи

Дислексията не е резултат от органично мозъчно увреждане, затова затрудненията при специфичното нарушение могат да се овладеят, чрез подходяща терапия или необходимото обучение. Деца с дислексия са лишени от възможността да учат и да се наслаждават на образованието си, защото се очаква да използват текстови материали, които не отговарят на техните нужди. Повечето деца с дислексия са много интелигентни и силно креативни. Колкото по-рано бъде диагностицирано детето с дислексия, толкова по-бързо е терапията ще даде положителни резултати.

Дете с дислексия няма да се научи да чете, пише и да управлява типична училищна програма самостоятелно, ако не му се осигурят инструментите и подкрепата, които са му необходими за успех.

Участие в специализиран обучителен модул дава на детето възможност на всяко дете да се учи изцяло със собствената си скорост, което е от съществено значение, за да им позволи да постигнат своя най-голям индивидуален потенциал. За да бъде прието детето ви в някоя от обучителните модулни програми е необходимо да му бъдат направени пълни изследвания (електроенцефалография, IQ изследване, оценка на детско развитие и оценка за училищна готовност) в центъра по невротерапия, за да се определи неговото ниво на развитие.

В допълнение към осигуряването на подходяща програма за вашето дете, важно е и вие, и учителите на вашето дете да помагате на детето си да разбере дислексията и да изгради самочувствието си. Трудно е да бъдеш единственото дете от твоя клас, което има проблем да чете на глас – то трябва да знае, че е способно и има конкретно предизвикателство, с което работи.

Участието на детето в обучителния модул му позволява да учи най-добре чрез нагледни методи, демонстрации, опити, наблюдение, което му позволява да достигне до успеха, за който мечтае то и неговото семейство.