Тест – Състояние на настроението

Прочетете внимателно и идентифицирайте симптома(мите), които сте чувствали по време на последния месец. Отбележете отговора, който съответства на честотата, с която възприемате този симптом.

 

 

СИМПТОМИ:

Name

Business

Email

Тъга:
Песимизъм:
Чувство на провал:
Липса на удоволствие:
Чувство на вина:
Чувство за наказание от живота:
Чувство на презрение към себе си:
Самокритичност:
Мисли или желания за самоубийство:
Плачене:
Неспокойствие, не мога да стоя на едно място:
Липса на интерес:
Нерешителност:
Липса на самоуважение:
Липса на енергия:
Раздразнителност:
Промени в модела на съня:
Промени в апетита:
Трудност при концентриране на вниманието:
Изтощение:
Липса на сексуално влечение: