Контакти

За връзка с нас: Телефони: 0889/ 77 99 90 0988/ 13 61 09 02/ 446 10 80 office@biofeedback.bg www.biofeedback.bg Център по Неврофийдбек и Биофийдбек: гр. София 1404 бул.“Гоце Делчев“ 98  ет.8 Бизнес сграда „Азимут“ (бившата сграда Крит)     Вашето съобщение: