Електроенцефалография

Какво представлява ЕЕГ изследването?

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) е запис на електрическата активност излъчвана от мозъка, посредством различен брой електроди (малки метални дискове), които се прикрепят към скалпа на точно определено място, с помощта на контактна паста. Излъчваната от мозъка електрическа активност, чрез електродите се отвежда към усилвател, а оттам към компютърна система, където записът се обработва и анализира. Изследването е напълно безболезнено и безопасно.

Електроенцефалографията изследва функционалната активност на мозъка и е един от неврофизиологичните методи подходящи за изследване на патофизиологичните промени при заболявания на централната нервна система, както и за оценка на терапевтичния ефект на прилаганите лекарства. Методите са неинвазивни, атравматични, безболезнени и надеждни за откриване  на функционални промени.

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) е запис на общата мозъчна електрическа активност, посредством електроди, които се прикрепят към скалпа. Местата на електродите са строго определени, съгласно международната система 10-20, единна за всички лаборатории по света. Броят на регистриращите електроди варира от 2 до 256 броя. В зависимост от разположението им върху скалпа биват префронтални, фронтални, централни, париетални, окципитални, темпорални, ушни и сагитални. Посредством проводников кабел всеки електрод се свързва  с диференциален усилвател, които усилва потенциалната разлика между два електрода до 100 000 пъти. Електродите регистрират главно сумираните електрически заряди на подлежащият кортекс (мозъчна кора), но могат да уловят и потенциали, генерирани на други места в мозъка или в различни извън мозъчни структури.

Нормалната електрическа активност на мозъка се състои от ритмично повтарящи се колебания. В зависимост от честотата на колебанията за една секунда се различават няколко основни ритъма:

Делта ритъм – 0,5-3,5 Hz колебания в секунда. Срещат се нормално в детска възраст, а при възрастните във фазите на дълбок сън.

Тета ритъм – 4-7,5Hz колебания в секунда. Срещат се нормално в детска възраст, а при възрастните в някои от фазите на съня. Появата им е свързана с патологични процеси в мозъка.

Алфа ритъм– 8-13 Hz колебания в секунда. Най-добре се регистрира когато пациентът е затворил очи.

Бета ритъм – 3-30 Hz колебания в секунда.

След аналогово-цифрово преобразуване  и при съответното честотно филтриране  от 0.5-70 Нz (херца), колебанията на мозъчния потенциал се записват в компютърна система. Записът се подлага на компютърна обработка и анализ.

Нормална ЕЕГ

Нормална ЕЕГ активност

Нормалните ритми са различни за възрастовите групи и се променят с развитието на възрастта. Обикновено има една доминираща честота  за всяка възраст. При кърмачета тя е в Делта-Тета диапазона (3,5-5 Hz), при деца в Тета-Алфа диапазона( 5-8 Hz), а при възрастни е в Алфа диапазона (8-10 Hz). Основните ритми се ускоряват с нарастване на възрастта  и при 18-20-годишна възраст преобладава Алфа ритъмът. Забавяне настъпва най-често по време на сън и при възрастни хора.

Абнормална ЕЕГ

Абнормална ЕЕГ активност

Абнормалната ЕЕГ се характеризира със специфични ритми/вълни(нар.находки). ЕЕГ находката се използва за подпомагане на диагнозата при неврологични заболявания, като травми на централната нервна система, мозъчни тумори, мозъчно-съдови заболявания, възпалителни заболявания, нарушено съзнание, епилепсия.

Наличието на находки в ЕЕГ, които не могат да бъдат свързани с вече известно клинично състояние е тревожно и изисква спешно изясняване на произхода й. До 60% от мозъчните тумори се регистрират още преди появата на клинична симптоматика.