Дълговременна памет

Попадналата в дълговременната памет информация може да се запази до края на живота на човека. След като дадена информация премине от кратковременна в дълговременна памет, колкото по често се връщаме към нея и се упражняваме в запомнянето й, толкова по-траен става споменът. Дълговременната памет следва да е способна да задържа огромен обем информация. Тя трябва да ни води в живота, защото искаме да познаваме приятелите и враговете си, да откриваме пътя си в града, където живеем, да си спомняме любимите книги и филми, да усвоим занаят или професия и т.н.  Част от информацията, която складирате в дългосрочната си памет изисква съзнателно усилие, за да бъде възстановена: епизодични спомени, които са лични спомени за преживявания, които сте имали в конкретно време, и семантични спомени (фактически данни, които не са свързани с конкретно време и място), които могат да съдържат всичко от наименованията на планетите до цвета на косата на детето ви. Друг вид дългосрочна памет е процедурната памет, която включва уменията и рутинните действия, които извършвате толкова често, че вече не изискват съзнателно припомняне.

Ако мозъците ни бяха компютри, щяхме просто да прибавяме по някой чип, за да подобряваме паметта си. Но човешкият мозък е по-сложно устроен от най-модерната машина, затова подобряването на човешката памет изисква малко повече усилия.