ADD/ADHD

Невротерапия при хиперактивност

QEEG и LORETA резултати постигнати, чрез нвреотерапия. От ляво са резултатите преди терапия, а вдясно след проведен курс на терапия.