Тест

Анкетата е предназначена за хора, който са завършили или са към приключване  на тренинги с Биофийдбек апаратура или Аудио-визуална стимулация.

Скъпи приятели,

Моля да споделите впечатления/ мнения/ постигнати резултати като отговорите на следните въпроси, като следвате следния формат:

  • Откъде разбрахте за Биофийдбек?
  • Какви оплаквания имахте (поставена диагноза или някакъв вид дискомфорт)?
  • Какво се промени след тренингите Биофийдбек или Аудио-визуална стимулация?
  • Дата, град
  • Име/Инициали, Възраст
  • Професия

Благодаря на всички свои клиенти за отговорното отношение към тренингите, за вярата в мен, за мотивираността Ви, за всички усилия, които положихте, за да постигнем желаните резултати.  Благодаря на тези от Вас, които бяха с мен по време на бременностите ми, търпеливо продължиха да ме следват и ме подкрепяха.

Благодаря!

Нели Паева