НЕВРОТЕРАПИЯ

ТЕРАПИИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

  • Биофийдбек и Неврофийдбек терапия

Методите позволяват на човек да се научи съзнателно да повлиява своите физиологични процеси (автономни соматични функции) с цел подобряване на своето здраве и постижения.

Биофийдбек метода измерва активността на мускулите, кожното съпротивление (активността на потните жлези), сърдечна честота (пулс), температура на кожата, кръвно налягане, активност на мозъка, вариабилност на сърдечната честота и др., пресъздадени чрез мултимедия като се следи за определен диапазон от стойности (норми).

Неврофийдбек метода използва LORETA, за да се определи кои региони, свързани с определени функции на мозъка като полетата на Бродман се активират по време на различни състояния или психически задачи, което помага да се определи дали мозъкът работи по електрически оптимален начин. Терапията се  концентрира върху активността на мозъка и обучава възрастния/детето да поддържат мозъчната активност в определени граници. Мозъчната активност, чрез ЕЕГ, се следи в реално време и човекът бива обучаван да поддържа показанията в желания диапазон. Неврологичната обратна връзка помага в терапията на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, намалява честотата на припадъците при епилептици, както и при психологични, психиатрични и неврологични разстройства.